საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ გამოცხადებული საკონკურსო ნაშრომის შესრულების სტანდარტები.
 
საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო და ფინანსთა სამინისტროს აკადემია აცხადებს კონკურსს საუკეთესო სტატიის შესარჩევად თემაზე: „საქართველოს პირველ რესპუბლიკაში განხორციელებული ეკონომიკური რეფორმები და პოლიტიკა"
 

Close X   გაეცანი ყველა სიახლეს!
შემოგვიერთდი Facebook-ის გვერდზე

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია