ვებგვერდი განახლების პროცესშია

სიახლეების გამოწერა
სახელმწიფო და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებს, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს აკადემია სთავაზობს ფინანსთა სამინისტროს სისტემაში მიმდინარე საკანონმდებლო და პროცედურულ ცვლილებებზე ინფორმაციის ოპერატიულად მიწოდებას. ჩაერთეთ ჩვენს საინფორმაციო ბაზაში და იყავით ინფორმირებული თქვენთვის მნიშვნელოვან სიახლეებზე. დააზღვიეთ ნებისმიერი რისკი, რომელიც ინფორმაციის ნაკლებობას უკავშირდება.

 

სიახლეების გამოწერა

სახელი:

გვარი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ორგანიზაცია:

საქმიანობის სფერო:


 
   
   
 

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია