ვებგვერდი განახლების პროცესშია

მისია

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მისია ძლიერი სახელმწიფო ინსტიტუციისა და კერძო სექტორის განვითარების მხარდაჭერაა. რასაც აკადემია სასერტიფიკაციო და ტრენინგ პროგრამების, კადრების პროფესიული უნარების გაუმჯობესების, სტაჟირების პროგრამებში ჩართვისა და შემდგომი დასაქმების ხელშეწყობის გზით ახორციელებს.


აკადემია მოწოდებულია შექმნას საუკეთესო და კომფორტული გარემო კვალიფიციური ცოდნის მისაღებად და დაარსების დღიდან ემსახურება ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომელთა პროფესიულ მომზადებას, კვალიფიკაციის ამაღლებას, ძლიერი კადრებით დაკომპლექტების ხელშეწყობას სტაჟირებისა და სხვა საგანმანათლებლო პროგრამების განვითარებით.
 


 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია