ვებგვერდი განახლების პროცესშია

ტრენერებისათვის

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია დაინტერესებულია კვალიფიციური ტრენერების მოძიებით და აღნიშნულ პოზიციაზე გამოცხადებულია მუდმივმოქმედი კონკურსი. თუ გაქვთ ტრენერად მუშაობის გამოცდილება და სურვილი ითანამშრომლოთ ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასთან, გთხოვთ, შეავსოთ ქვემოთ მითითებული ფორმა და მოგვაწოდოთ მონაცემები.

 შენიშვნა: თქვენი პირადი ნომრის მითითებისას, საჯარო რეესტრის მონაცემთა ბაზიდან მოხდება შემდეგი ველების შევსება: გვარი, სახელი, დაბადების თარიღი და იურიდიული მისამართი. თუ ბაზაში არ მოიძებნა თქვენი მონაცემები, შესაძლებლობა გაქვთ თქვენვე შეავსოთ შესაბამისი ველები

* აუცილებელი ველები
პირადი ნომერი:*
ფოტო:
სახელი:*
გვარი:*
სახელი ინგლისურად:*
გვარი ინგლისურად:*
სქესი:*
დაბადების თარიღი:*
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:*
სახლის ტელეფონი:
სამსახურის ტელეფონი:
მობილური ტელეფონი:*
იურიდიული მისამართი:*
ფაქტიური მისამართი:
რეგიონი:*
სხვა საკონტაქტო მონაცემები:
უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება :*
სწავლის პერიოდი :*
-
კვალიფიკაცია:*
უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება :
სწავლის პერიოდი :
-
კვალიფიკაცია :
უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება :
სწავლის პერიოდი :
-
კვალიფიკაცია :
უმაღლესი სასწავლო დაწესებულება :
სწავლის პერიოდი :
-
კვალიფიკაცია :
გავლილი ტრენინგის/ კურსის დასახელება:
ორგანიზაცია (ვის მიერ იყო ორგანიზებული):
დაწყების და დასრულების წლები:
-
ტრენინგის/ კურსის დასახელება:
ორგანიზაცია (ვის მიერ იყო ორგანიზებული):
დაწყების და დასრულების წლები:
-
 
ტრენინგის/ კურსის დასახელება:
ორგანიზაცია (ვის მიერ იყო ორგანიზებული):
დაწყების და დასრულების წლები:
-
 
ტრენინგის/ კურსის დასახელება:
ორგანიზაცია (ვის მიერ იყო ორგანიზებული):
დაწყების და დასრულების წლები:
-
 
უცხო ენა:
ცოდნის დონე
უცხო ენა:
ცოდნის დონე:
უცხო ენა:
ცოდნის დონე:
უცხო ენა:
ცოდნის დონე
კომპიუტერული პროგრამები :
ცოდნის დონე:
კომპიუტერული პროგრამები:
ცოდნის დონე :
კომპიუტერული პროგრამები :
ცოდნის დონე :
კომპიუტერული პროგრამები :
ცოდნის დონე :
 
ორგანიზაცია *:
პოზიცია *:
მუშაობის პერიოდი *:
-
ორგანიზაცია:
პოზიცია:
მუშაობის პერიოდი:
-
ორგანიზაცია:
პოზიცია:
მუშაობის პერიოდი:
-
ორგანიზაცია:
პოზიცია :
მუშაობის პერიოდი:
-
ჩატარებული ტრეინინგების შესახებ ინფორმაცია
მიმართულება:
ტრეინინგის თემატიკა :
აუდიტორია:
პერიოდი:
-
მიმართულება:
ტრეინინგის თემატიკა:
აუდიტორია:
პერიოდი:
-
მიმართულება:
ტრეინინგის თემატიკა:
აუდიტორია:
პერიოდი:
-
მიმართულება:
ტრეინინგის თემატიკა:
აუდიტორია:
პერიოდი:
-
გთხოვთ, მიუთითოთ რომელი მიმართულებით ისურვებდით აკადემისთან თანამშრომლობას ტრეინერის სტატუსით
მიმართულება:*
ტრეინინგის თემატიკა:*
მიმართულება:
ტრეინინგის თემატიკა:
მიმართულება:
ტრეინინგის თემატიკა:
მიმართულება:
ტრეინინგის თემატიკა:
სამოტივაციო წერილი:*
რატომ გსურთ აკადემიასთან თანამშრომლობა
განაცხადის გაგზავნა
Step Changed Event Monitor:
No change...
Before Change Event Monitor:
No change...

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია