ვებგვერდი განახლების პროცესშია

ეფექტური კომუნიკაციისა და მოლაპარაკებების ტექნიკის ტრეინინგი


 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია