ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს აკადემიასა და მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციას შორის მემორანდუმი გაფორმდა


 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია