ვებგვერდი განახლების პროცესშია

სისტემური აუდიტი

სისტემური აუდიტის ტრენინგი წარმოადგენს საჯარო სექტორის შიდა აუდიტორთათვის მომზადებულ კურსს, რომელიც საშუალებას იძლევა მსმენელი გაეცნოს აუდიტორული შემოწმების ერთ-ერთ სახეს. მოქმედი შიდა აუდიტორები გააცნობენ დამსწრე საზოგადოებას სისტემური აუდიტის ძირითად პრინციპებსა და მიდგომებს. ასევე პრაქტიკული მაგალითების საშუალებით მოხდება სისტემური აუდიტის განხორციელებისათვის აუცილებელი გამოცდილების გაზიარება.


მიზნობრივი აუდიტორია: საჯარო სექტორის შიდა აუდიტორები, რომლებსაც არ აქვთ გავლილი აღნიშნული კურსი.


ჩატარების თარიღი: 19, 20, 21 ოქტომბერი


ტრენერები: ნინო ქარაზანაშვილი, თამარ დავითაია


ორგანიზატორიფინანსთა სამინისტროს აკადემია და (აღნიშნული რეფორმის განმახორციელებელი) სახელმწიფო შიდა კონტროლის დეპარტამენტი


ტრენინგის ხანგრძლივობა: 2 სრული და 1 ნახევარი დღე

                        12.10: 10:00 – 17:00;

                        13.10: 10:00 – 17:00;

                        14.10: 11:00 – 15:00;

გაცდენის შემთხვევაში სერთიფიკატი არ გაიცემა

 

 

კურსზე რეგისტრაცია დასრულებულია


 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია