ვებგვერდი განახლების პროცესშია

ღია ლექციები აკადემიაში

ღია ლექციები ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 6 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით იწყებს ღია ლექციების ციკლს, რომლის განმავლობაში აკადემიის ტრენერები შეხვდებიან დაინტერესებულ პირებს და განიხილავენ სხვადასხვა მნიშვნელოვან საკითხსა და თემას.
დარეგისტრირდით თქვენთვის საინტერესო შეხვედრაზე მოცემულ სარეგისტრაციო ბმულზე.
გაითვალისწინეთ, რომ ერთ პირს სამ სხვადასხვა ლექციაზე შეუძლია დარეგისტრირება.


ღია ლექციების თემებისა და განრიგის შესახებ ინფორმაცია შეგიძლია იხილოთ მოცემულ კალენდარში:

ღია ლექციები 6 თებერვლიდან 28 თებერვლის ჩათვლით
ანგარიშგების თარიღის შემდგომი მოვლენების ასახვა ფინანსურ ანგარიშგებაში და საანგარიშო პერიოდის შეცდომების გასწორება
1 თარიღი/დრო ორშაბათი, 6 თებერვალი;
18:30 -20:30 
ტრენერი ზურაბ თოლორდავა 
სამიზნე აუდიტორია საბიუჯეტო სექტორში დასაქმებული ფინანსისტები
წინაპირობა ბუღალტერიის სფეროში სამუშაო გამოცდილება
საერთაშორისო დაბეგვრა 
2 თარიღი/დრო ოთხშაბათი, 8 თებერვალი
18:30 -20:30 
ტრენერი გელა ბარშოვი
სამიზნე აუდიტორია კერძო/საერთაშორისო სექტორში დასაქმებული პირები
დისციპლინური პასუხისმგებლობის ახალი სტანდარტები საჯარო სამსახურში
3 თარიღი/დრო ხუთშაბათი, 9 თებერვალი
18:30 -20:30 
ტრენერი კახა ურიადმყოფელი
სამიზნე აუდიტორია საჯარო სამსახურში დასაქმებული და დასაქმების მსურველი პირები
წინაპირობა  
საგადასახადო აუდიტის სახეები, მიმდინარეობის პროცესი, აუდიტის განხორციელება 
4 თარიღი/დრო პარასკევი, 10 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი ლაშა კობერიძე
სამიზნე აუდიტორია ეკონომიკურ საქმიანობაში ჩართული და დაინტერესებული პირები
წინაპირობა  
საინვესტიციო გადაწყვეტილებები და ფულის ღირებულება დროში
5 თარიღი/დრო სამშაბათი, 14 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი გამყრელიძე დათო
სამიზნე აუდიტორია კერძო სექტორში დასაქმებული ფინანსისტები
წინაპირობა  
ძირითადი აქტივების აღრიცხვის თავისებურებები საჯარო სექტორში
6 თარიღი/დრო ოთხშაბათი, 15 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი ლელა ყურაშვილი
სამიზნე აუდიტორია საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ფინანსისტები ან დასაქმების მსურველები
წინაპირობა ბუღალტერიის ცოდნა 
ცვლილებები სახელმწიფო შესყიდვებში
7 თარიღი/დრო ხუთშაბათი, 16 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი  
სამიზნე აუდიტორია  
მყიდველებისგან მიღებული თანხების აღრიცხვა დაბეგვრისა და სავალუტო კონტრაქტების გათვალისწინებით
8 თარიღი/დრო პარასკევი, 17 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი ლაშა ღვინიანიძე
სამიზნე აუდიტორია კერძო სექტორში დასაქმებული ფინანსისტები
წინაპირობა ბუღალტერიის ცოდნა
ინტერაქტიული რეპორტინგი ექსელში
9 თარიღი/დრო ორშაბათი, 20 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი დავით გამყრელიძე
სამიზნე აუდიტორია კერძო სექტორში დასაქმებული ფინანსისტები
წინაპირობა ექსელის პროგრამის ცოდნა
საბაჟო პროცედურების, გაფორმებისა და დაბეგვრის სიახლეები
10 თარიღი/დრო სამშაბათი, 21 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი მერაბ არახამია
სამიზნე აუდიტორია ეკონომიკური საქმიანობით დაკავებული კერძო სექტორის წარმომადგენლები
დღგ-ს გადამხდელთათვის სავალდებულო რეგისტრაციაზე დადგომის წესი 
11 თარიღი/დრო ოთხშაბათი, 22 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი ირაკლი კიზირია
სამიზნე აუდიტორია ეკონომიკური საქმიანობით დაკავებული კერძო სექტორის წარმომადგენლები
წინაპირობა  
ფინანსური ანგარიშგების ძირითად უწყისებს შორის კავშირები (ზოგიერთი საკონტროლო ფორმულა)
12 დრო: პარასკევი, 23 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი ლაშა ღვინიანიძე
სამიზნე აუდიტორია კერძო სექტორში დასაქმებული ფინანსისტები
წინაპირობა ბუღალტერიის ცოდნა
მოკლევადიანი და გრძელვადიანი ვალდებულებების აღრიცხვა და ვადაგადაცილებული კრედიტორული დავალიანებების დაფარვა საბიუჯეტო ორგანიზაციების მიერ
13 დრო: პარასკევი, 24 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი ზურაბ თოლორდავა 
სამიზნე აუდიტორია საჯარო სექტორში დასაქმებული ფინანსისტები
წინაპირობა ბუღალტერიის ცოდნა და  სამუშაო გამოცდილება
ტრანსფერფრაიზინგი - საერთაშორისო კონტროლირებული ოპერაციები
14 დრო: ორშაბათი, 27 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი გელა ბარშოვი
სამიზნე აუდიტორია ეკონომიკური საქმიანობით დაკავებული კერძო/საერთაშორისო სექტორის წარმომადგენლები
წინაპირობა  
ფინანსური ანგარიშგების კომპონენტების მომზადებისა და წარდგენის ზოგადი საფუძვლები საჯარო სექტორში
15 დრო: სამშაბათი, 28 თებერვალი
18:30-20:30
ტრენერი ლელა ყურაშვილი
სამიზნე აუდიტორია საჯარო სექტორში დასაქმებული ფინანსისტები ან დასაქმების მსურველები
წინაპირობა ბუღალტერიის საფუძვლების ცოდნა

 

 

დასწრება უფასოა.

 


დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით შემდეგ ტელეფონზე: 2261026.

საკონტაქტო პირი - ნინო გვარამაძე - n.gvaramadze@mof.ge

გისურვებთ პროფესიულ განვითარებასა და წინსვლას

რეგისტრაცია დასრულებულია

 


 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია