აკადემიის პარტნიორები

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის პარტნიორები არიან:

საერთაშორისო სავალუტო ფონდი (IMF)

ვენის გაერთიანებული ინსტიტუტი (JVI) 

ნიდერლანდების სამეფოს ფინანსთა სამინისტრო


გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოება (GiZ)

გაეროს განვითარების პროგრამა (UNDP)

მსოფლიო ბანკი (World Bank)


აზიის განვითარების ბანკი (ADB)

აზიის განვითარების ბანკის ინსტიტუტი (ADBI)

ცენტრალური აზიის რეგიონალური ეკონომიკური თანამშრომლობის ინსტიტუტი (CAREC)

ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

მმართველობა განვითარებისთვის (G4G)

ფინანსური გაძლიერების ცენტრი (CEF)

საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია

კავკასიის კველევითი რესურსების ცენტრი

საქართველოს პარლამენტის ადმინისტრაცია

ქალთა ბიზნეს საბჭო საქართველოში

საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია

პროფესიონალთა კლუბი

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანალიზისა და პროგნოზირების ცენტრი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 

საერთაშორისო სავაჭრო პალატა

დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი

საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი

აშშ-ს საელჩო

საქართველოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი

ევროპის იურისტ სტუდენტთა ასოციაცია