ტარიელ ჭულუხაძეელ. ფოსტა: ​t.tchulukhadze@mof.ge 

კვალიფიკაცია

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი- საჯარო პოლიტიკა, ბიზნეს ინჟინერინგის ფაკულტეტი 
დოქტორი
09.2012 - 07.2017

The University College London (UCL), United Kingdom - პოლიტიკის მეცნიერება, პოლიტიკა, თავდაცვა და ინტეგრაცია
მაგისტრი
09.2010 - 09.2011 

გრინვიჩის უნივერსიტეტი, United Kingdom - პოლიტიკის მეცნიერება, პოლიტოლოგია
ბაკალავრი
09.2007 - 07.2010 

გრინვიჩის უნივერსიტეტი, United Kingdom - LLb იურიდიული
ბაკალავრი
09.2006 - 07.2007
 
გრინვიჩის უნივერსიტეტი, United Kingdom -  საერთაშორისო ურთიერთობები, მოსამზადებელი კურსი კოლეჯი
09.2005 - 06.2006
სამუშაო გამოცდილება
 

მოსამზადებელი ფაკულტეტის დეკანი; ლექტორი; ასოცირებული პროფესორი;

პროექტების ხელმძვანელი, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი,
10.2016 - 08.2018
 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური განვითარების სტრატეგიული ჯგუფის უფროსი, საქართველოს განვითარების ფონდი
01.2016 - 11.2016

 

ინოვაციებისა და ტექნოლოგიური განვითარების სამსახურის უფროსი, ტექნოლოგიური განვითარების ფონდი
12.2014 - 12.2015

 

საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი, ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
11.2012 01.2015

 

მთავარი პოლიტიკური ანალიტიკოსის თანაშემწე, OSCE/ODIHR
08.2012 - 10.2013

 

დირექტორის თანაშემწე, საჯარო სამსახურის ბიურო
04.2012 - 08.2012

 

პროექტების მენეჯმენტის ოფისის კოორდინატორი, გრინვიჩის საბჭო (ლონდონი)

09.2011 – 03.2012 
ენები

ქართული - მშობლიური
ინგლისური - თავისუფლად 
რუსული - თავისუფლად