გიორგი რაზმაძე


   
ელ. ფოსტა: g.razmadze@mof.ge

კვალიფიკაცია 

საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი– ენერგეტიკის ფაკულტეტი–წითელი დიპლომი 2001

კემბრიჯის CELTA სერტიფიკატი  (Certificate of English Language Teaching to Adults) 
ხარისხი B-2008. (კემბრიჯი)

TKT სერტიფიკატი   (Teacher’s Knowledge Test) მოდული 1 კატეგორია 4 –2007 (კემბრიჯი)
TKT სერტიფიკატი   (Teacher’s Knowledge Test) მოდული 2 კატეგორია 4 – 2007 (კემბრიჯი)
TKT სერტიფიკატი   (Teacher’s Knowledge Test) მოდული 3 კატეგორია 4 – 2007 (კემბრიჯი)
სამუშაო გამოცდილება

დირექტორის მოადგილე – ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 
2013 წლიდან დღემდე

აკადემიური მიმართულების ხელმძღვანელი( ლონდონის ინგლისური ენის
სკოლა)
2012 წლიდან - 2013 წლის ჩათვლით

ინგლისურის პედაგოგი  ( ლონდონის ინგლისური ენის სკოლა)
2009 წლიდან - 2012 წლამდე

ინგლისურის პედაგოგი  (კავკასიის აკადემიური ცენტრი)
2004-დან 2009-მდე

თარჯიმანი (დუბლინი ირლანდია)
2001 წლიდან - 2002 წლამდე
 
ენები

ქართული - მშობლიური
ინგლისური - თავისუფლად 
რუსული - თავისუფლად