ჩვენი გუნდი

გაიცანით აკადემიის გუნდი
 

ტარიელ ჭულუხაძე
აკადემიის დირექტორი

გიორგი რაზმაძე

აკადემიის დირექტორის მოადგილე


ეკატერინე გოგელაშვილი
პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი


ვლადიმერ კვაჭანტირაძე
ტესტირებებისა და შეფასებების მენეჯერი

მარიამ ხვიჩია
სასწავლო პროგრამების მართვის მენეჯერი


თამარ პირტახია
სასწავლო პროგრამების მართვის კოორდინატორი

ხათუნა ზაქარიაძე
საერთაშორისო ურთიერთობების კოორდინატორი

მარიამ ვარდოშვილი
სასწავლო პროგრამების მართვის კოორდინატორი

ანა მარგიანი
საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

თეა კუჭავა
სასწავლო პროგრამების მართვის კოორდინატორი