ჩვენი გუნდი

გაიცანით აკადემიის გუნდი
 

ტარიელ ჭულუხაძე
აკადემიის დირექტორი

გიორგი რაზმაძე

აკადემიის დირექტორის მოადგილე


ეკატერინე გოგელაშვილი
პროგრამების მართვის სამსახურის უფროსი


ვლადიმერ კვაჭანტირაძე
ტესტირებებისა და შეფასებების მენეჯერი

მარიამ ხვიჩია
რეგიონული პროექტების სამსახურის უფროსი


თამარ პირტახია
პროექტების კოორდინატორი

ხათუნა ზაქარიაძე
საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი

მარიამ ვარდოშვილი
პროფესიული განვითარების  კოორდინატორი

ანა მარგიანი
საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახურის უფროსი

თეა კუჭავა
პროექტების კოორდინატორი

ლანა პირტახია

ადმინისტრაციული სამსახურის უფროსი


ქრისტინე ენუქიძე

სახელმწიფო შესყიდვების კოორდინატორი


თეა ლოლაშვილი

ფინანსური მენეჯერი


მაია ბერიანიძე

საქმისწარმოების კოორდინატორი


ევგენი ესაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის მენეჯერი


დარეჯან დემურაშვილი

ფინანსური უზრუნველყოფის კოორინატორი


უჩა ქურდაძე

ლოჯისტიკისა და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფის კოორდინატორი


სალომე ღლონტი

საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის მენეჯერი


დავით ციბაძე

ტექნიკური უზრუნველყოფის სპეციალისტი


გიორგი ჭიჭინაძე

პროექტების კოორდინატორი


თათია ბერიანიძე

პროექტების კოორდინატორი


გოჩა მოსაშვილი

რეგიონული სამსახურის პროექტების კოორდინატორი


გიორგი შენგელია

ადმინისტრაციული სამსახურის თანამშრომელი


რუსტავ ოგენაზოვი

ადმინისტრაციული სამსახურის თანამშრომელი