კონტაქტი

ანა მარგიანი
საერთაშორისო ურთიერთობების მენეჯერი
a.margiani@mof.ge
(+995 32) 2 26 10 26 (1118)
ეკატერინე გოგელაშვილი
სასწავლო პროგრამების სამსახურის უფროსი
e.gogelashvili@mof.ge
(+995 32) 2 26 10 26 (1135)
მარიამ ხვიჩია
სასწავლო პროგრამების მენეჯერი
m.khvichia@mof.ge
(+995 32) 2 26 10 26 (1116)
თამთა ყაველაშვილი
საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და მარკეტინგის თანამშრომელი
t.kavelashvili@mof.ge
(+995 32) 2 26 10 26 (1124)