ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ბათუმის ფილიალში საგადასახადო კანონმდებლობის კურსი მიმდინარეობს

30 ოქტომბერი, 2019  

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ბათუმის ფილიალში მიმდინარეობს სასწავლო კურსი: "საგადასახადო კანონმდებლობა".

მონაწილეები ეცნობიან საგადასახადო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ ვალდებულებათა სწორ გამოანგარიშებას და იძენენ ადმინისტრირებისა და აღრიცხვისთვის საჭირო კომპეტენციებს.

კურსს ტრენერები გურანდა გორგილაძე და ლელა გურგენაძე უძღვებიან.