კადემიაში შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვის მიმდინარეობს ტრენინგი: "ეფექტური კომუნიკაცია".

26 ნოემბერი, 2019
ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლებისთვის მიმდინარეობს ტრენინგი: "ეფექტური კომუნიკაცია".

ტრენინგის მიზანია, მონაწილეებმა განივითარონ გადამხდელებთან ეფექტური კომუნიკაციის თანამედროვე მიდგომები და ტექნიკები, რომელიც ხელს შუწყობთ კომუნიკაციის გამარტივებასა და სიტუაციების უკეთ მართვაში.

ტრენინგები შემოსავლების სამსახურის 700-მდე თანამშრომელს ჩაუტარდება, რომლებსაც ტრენერები - ნათია ზედგინიძე, ნანა მახათაძე, ნანა ნაფეტვარიძე, თამარ კანაშვილი და თეა შარაბიძე უძღვებიან.