ორმაგი დაბეგვრის შესახებ შეთანხმებების გამოყენება

29 ნოემბერი, 2018 📚ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში დასრულდა ტრენინგი: "ორმაგი დაბეგვრის შესახებ შეთანხმებების გამოყენება". 📖ტრენინგის შედეგად, კერძო კოპმანიის წარმომადგენლებმა და დაინტერესებულმა ფიზიკურმა პირებმა შეისწავლეს ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ ხელშეკრულების გამოყენების პრინციპები, ორმაგი დაბეგვრის თავიდან აცილების შესახებ შეთანხმებით განსაზღვრული საგადასახადო შეღავათით სარგებლობის წესი და OECD-ის და UN-ის მოდელებს შორის არსებული ძირითადი მსგავსებები და განსხვავებები. ▫სასწავლო კურსს უძღვებოდა აკადემიის ტრენერი მარიამ ხურციძე.