საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული საკითხები

22 ნოემბერი, 2018 ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში დაიწყო ტრენინგი: "საგადასახადო დაბეგვრის ცალკეული საკითხები". კერძო და საჯარო ორგანიზაციების წარმომადგენელი ბუღალტრები და ფინანსისტები შეისწავლიან დაბეგვრის ნორმების აქტუალურ და პრობლებურ საკითხებს, რომლებსაც კონკრეტული მაგალითებისა და ქეისების საფუძველზე განიხილავენ. კურსს უძღვება აკადემიის ტრენერი შოთა მინაშვილი.