სახელმწიფო შესყიდვები

26 ნოემბერი, 2018 ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში დაიწყო სასწავლო კურსი: "სახელმწიფო შესყიდვები. 📖კურსში მონაწილე სხვადასხვა ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ფიზიკური პირები, სიტუაციური მაგალითებითა და პრაქტიკული სავარჯიშოების გამოყენებით, შეისწავლიან სახელმწიფო შესყიდვების მარეგულირებელ კანონმდებლობას, სახელმწიფო შესყიდვების სწორად დაგეგმვას, განხორციელებასა და ანგარიშგების პროცედურებს. ▫კურსს უძღვება აკადემიის ტრენერი ალექსანდრე ჩხიკვიშვილი.