მედია ცენტრი


ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის ბათუმის ფილიალი გაიხსნა


 
აკადემია მეწარმე ქალების განათლების
ხელშეწყობისთვის


როგორ ვმართოთ და განვავითაროთ ბიზნესი


სამუშაო შეხვედრები მეწარმე ქალებთან

სემინარი თემაზე: ორმაგი დაბეგვრის შესახებ
კონვენციის გამოყენება


ბუღალტრული აღრიცხვა სამეწარმეო სუბიექტებში 
(საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენებით)

ლიდერობა და მართვა