ვებგვერდი განახლების პროცესშია

 

ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგების სალიკვიდაციოდ სახელმწიფო ხაზინაში სპეციალური ანგარიშები გაიხსნა

  


Print News
18-ოქტომბერი-2016
სამუშაო შეხვედრები მოგების გადასახადის რეფორმის შესახებ

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში დაიწყო სამუშაო შეხვედრები ბიზნესის სექტორის წარმომადგენლებთან მოგების გადასახადის რეფორმის შესახებ. სამუშაო შეხვედრაზე განიხილება მოგების გადასახადთან დაკავშირებული საკანონმდებლო სიახლეები, რომლის მიზანია ბიზნესის დაწყებისა და განვითარებისათვის ხელსაყრელი პირობების შექმნა და ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება. შეხვედრებს უძღვებიან საქართველოს ფინანსთა სამინისტროსა და შემოსავლების სამსახურის თანამშრომლები. 

უკან 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია