ვებგვერდი განახლების პროცესშია

 

ბორჯომის ხეობაში ხანძრის შედეგების სალიკვიდაციოდ სახელმწიფო ხაზინაში სპეციალური ანგარიშები გაიხსნა

  


Print News
08-ნოემბერი-2016
საჯარო სექტორის ბუღალტრული აღრიცხვის საერთაშორისო სტანდარტები

ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში საბიუჯეტო ორგანიზაციების წარმომადგენლების სწავლების მორიგი ეტაპი დაიწყო.
საბიუჯეტო ორგანიზაციების ფინანსური მიმართულების თანამშრომლებისთვის ტრენინგების ციკლს აკადემია ფინანსთა სამინისტროს სახაზინო სამსახურთან თანამშრომლობით ახორციელებს.
სწავლება ფინანსური ანგარიშგების წესში შესულ ცვლილებებსა და საჯარო სექტორში ბუღალტრული აღრიცხვის მიმართულებით საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას უკავშირდება.(IPSAS-13,19,22,23,24)
ტრენინგებს ლელა ყურაშვილი და ლელა პატარაია უძღვებიან.
პროექტის ფარგლებში ოთხასამდე მსმენელი გადამზადდება. 

უკან 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია