ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
კონკურსიის შედეგები, გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები 28.10.2016
კონკურსიის შედეგები 04.03.2015
გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები 31.01.2015
კონკურსიის შედეგები 17.07.2014
კონკურსიის შედეგები 01.07.2014
გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები 26.06.2014
კონკურსიის შედეგები 26.06.2014
გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები 04.06.2014
კონკურსიის შედეგები, გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები 02.06.2014
კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი 28.03.2014
3.1 კონკ 08.02 30.04.2019
3.1 კონკ 20.03 30.04.2019