ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2018 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 3 კვარტალი 21.11.2018
2018 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 2 კვარტალი 31.07.2018
2018 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 1 კვარტალი 30.04.2018
2017 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 4 კვარტალი 07.02.2018
2017 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 2 კვარტალი 31.07.2017
2017 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 1 კვარტალი 26.04.2017
2016 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 4 კვარტალი 20.02.2017
2016 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 2 კვარტალი 28.07.2016
2016 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 1 კვარტალი 27.04.2016
2015 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 4 კვარტალი 29.01.2016
2015 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 2 კვარტალი 27.07.2015
2015 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 1 კვარტალი 30.04.2015
2014 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 4 კვარტალი 31.01.2015
2014 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 3 კვარტალი 31.10.2014
2014 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 2 კვარტალი 16.07.2014
2014 წელი, დამტკიცებული და დაზუსტებული გეგმა, 1 კვარტალი 28.04.2014
4 კვარტალი 17.02.2014
დამტკიცებული და დაზუსტებული ბიუჯეტი 31.12.2013
5.1 ბიუჯეტი (დამტკიცებულიდაზუსტებული) IVკვ 30.01.2019