ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2017 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 09.02.2018
2016 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 20.02.2017
2015 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 24.03.2016
2014 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 17.03.2015
2013 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 25.03.2014
5.5 ავტოსატრ. საშ. ჩამონათვალი - 2018 წლის წლიური 29.03.2019