ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
2017 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 09.02.2018
2016 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 20.02.2017
2015 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 24.03.2016
2014 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 17.03.2015
ტექმომსახურების ხარჯი 25.03.2014
ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 20.02.2017
ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 24.03.2016
ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე რიცხული უძრავი ქონების შესახებ 17.03.2015
2013 წლის განმავლობაში აკადემიის ბალანსზე არსებული უძრავი ქონების ჩამონათვალი 25.03.2014
5.7 ტექმომსახურების ხარჯი - 2018 წლიური 29.03.2019