ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 09.02.2018
ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 20.02.2017
ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 24.03.2016
ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში გაწეული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 17.03.2015
ინფორმაცია 2013 წლის განმავლობაში გაწული სატელეფონო ხარჯების შესახებ 28.03.2014
5.9 სატელეკომუნიკაციო ხარჯი - 2018 წლიური 29.03.2019