ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ 07.02.2018
ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ 20.02.2017
ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ 24.03.2016
ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ 17.03.2015
ინფორმაცია 2013 წლის განმავლობაში გამოყოფილი ფინანსური დახმარების შესახებ 28.03.2014
5.10 ინფორმაცი მიღებული გრანტების შესახებ - 2018 წელი 29.03.2019