ფაილის დასახელება: განთავსების თარიღი: ფაილი:
ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში გაცემული გრანტების შესახ 07.02.2018
ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში გაცემული გრანტების შესახებ 20.02.2017
ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში გაცემული გრანტების შესახებ 24.03.2016
ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში გაცემული გრანტების შესახებ 17.03.2015
ინფორმაცია 2013 წლის განმავლობაში გგაცემული გრანტების შესახებ 28.03.2014
5.11 ინფორმაცი გაცემული გრანტების შესახებ - 2018 წლიური 29.03.2019