რას გთავაზობთ

ფინანსთა სამინისტროს აკადემია გთავაზობთ:

სატრენინგო მომსახურებას, როგორც ფინანსთა სამინისტროს სისტემის თანამშრომლებს ასევე, ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს.

აკადემიის ძირითადი პროგრამების მიმართულებებია:
  • ფინანსები
  • ბუღალტერია
  • კანონმდებლობა
  • უნარ-ჩვევები
  • მენეჯმენტი
აკადემია ასევე უზრუნველყოფს ფინანსთა სამინისტროს სისტემის და სხვა დაინტერესებული ორგანიზაციების ახალი კადრების შერჩევას პროფესიული და საკვალიფიკაციო ტესტირების მეშვეობით.

დონორთა მხარდაჭერით აკადემია ყოველწლიურად გეგმავს და ახორციელებს სხვადასხვა ტიპის სოციალურ პროექტებს, რომლებიც ემსახურება სტუდენტური დასაქმების ხელშეყობას, სხვადასხვა მოწყვლადი ჯგუფების კვალიფიკაციის ამაღლებასა და ქალთა ეკონომიკურ გაძლიერებას.

სოციალური პროექტების ძირითადი მიმართულებებია:
  • სტუდენტური პროექტები
  • სამუშაო შეხვედრები
  • პროფესიული კურსები
  • ეკონომიკური თამაშები
  • ღია ლექციები