საბაჟო გაფორმება და პროცედურები

ხანგრძლივობა: 9 საათი
საკონტაქტო პირი: თამარ პირტახია
ტელ: +995 32 226 10 26 (1140)
მობ: 577 05 20 38
t.pirtakhia@mof.ge

მიზანი

კურსის მიზანია, მსმენელმა მიიღოს ცოდნა საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, დადგენილ საქონლის შემოტანა/ გატანის საბაჟო პროცედურებზე და საქონლის გაფორმებაზე.

საკითხების ჩამონათვალი

  • საქონლის შემოტანასა და გატანასთან დაკავშირებული საბაჟო პროცედურები
  • საქონლის გაფორმება
  • საქონლის განადგურების და საქონლის სახელმწიფო საკუთრებაში გადაცემის პირობები და მოთხოვნები
  • გადასახდელების გადახდის ვალდებულება, რომლებიც შეიძლება წარმოიშვას საბაჟო საზღვრის გადაკვეთისას
  • საბაჟო საზღვრის გადაკვეთისას საგადასახადო, ადმინისტრაციული და სისხლის სამართლის სამართალდარღვევები და მათზე დაწესებული პასუხისმგებლობები

ღირებულება

140 ლარი