ტრენინგზე დასარეგისტრირებლად გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია

ფინანსური ანგარიშგება, ანალიზი და მართვა

ხანგრძლივობა:  51 საათი
საკონტაქტო პირი: მარიამ ვარდოშვილი
ტელ: +995 32 226 10 26 (1128)
მობ: 558 37 60 51
m.vardoshvili@mof.ge  

მიზანი

სასწავლო კურსი წარმოადგენს ფინანსებთან, ბიზნესთან და ეკონომიკასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი თემების კომბინაციას, რომლებიც აქტუალურია დღევანდელ ფინანსურ სამყაროში და რაც აუცილებლად უნდა იცოდეს წარმატებულმა ფინანსურმა და რაოდენობრივმა ანალიტიკოსმა, აგრეთვე, ფინანსურმა მენეჯერმა.

საკითხების ჩამონათვალი

- თანამედროვე ფინანსები და ეკონომიკა
- ფინანსური ანგარიშგება (IFRS)
- ფინანსური მენეჯმენტი
- კორპორატიული ფინანსების სხვა ძირითადი საკითხები
- ეკონომიკური ანალიზი
- საქართველოს საფინანსო სექტორი: რეფორმები და არსებული რეალობა

 

სამიზნე ჯგუფი

ფინანსური ანალიტიკოსები და მენეჯერები

ღირებულება

645 ლარი