დროის ეფექტური მართვის ტექნიკები

ხანგრძლივობა: 15 საათი
საკონტაქტო პირი: თამარ ბერიანიძე
ტელ: (995 32) 226 10 26 (1131)
მობ: 599 08 20 40
t.berianidze@mof.ge

მიზანი

კურსის მიზანია, მსმენელს შეასწავლოს სამუშაო დროის მართვა და ეფექტური განაწილება, დაეხმაროს მონაწილეს მიზნებისა და პრიორიტეტების ჩამოყალიბებასა და მათი შესრულების სქემის შემუშავებაში.

საკითხების ჩამონათვალი

კურსის განმავლობაში განიხილება:
  • პრობლემების ანალიზი, დროის მართვის ხელის შემშლელი ფაქტორები
  • სამუშაო დღის მართვა და მისი მნიშვნელობა
  • სამუშაოს პრიორიტეტებად დალაგება და შესრულების სქემა
  • სამუშაოს გადანაწილება და პასუხისმგებლობების განსაზღვრა
  • დროის მართვის 80/20 % მეთოდი; პალეტოს პრინციპი
  • დამატებითი თავისუფალი საათი
  • პროდუქტიულობისა და შესრულების გაუმჯობესება
  • პროფესიული და პირადი მიზნები
  • სამუშაო და პირადი ცხოვრების დროის მართვა და ბალანსი
  • ჩვენი ნამდვილი მიზნების დროში გაწერილი გეგმა
 

ღირებულება

225 ლარი