ეფექტური მომსახურების ტექნოლოგიები "სერვის პლუსი"

ხანგრძლივობა: 12 საათი
საკონტაქტო პირი: თამარ ბერიანიძე
ტელ: (995 32) 226 10 26 (1131)
მობ: 599 08 20 40
t.berianidze@mof.ge

მიზანი

ტრენინგის მიზანია მსმენელებმა შეისწავლონ კლიენტებთან კომუნიკაციის თანამედროვე მიდგომები და მომსახურების ტექნიკები, რომელიც ხელს შუწყობთ უკეთ დაგეგმონ კლიენტების მოზიდვის, შენარჩუნებისა და მათი კმაყოფილების გაზრდის სტრატეგია. ასევე, განსაზღვრონ თავიანთ ძლიერი და სუსტი მხარეეებსი და დასახონ ხარვეზების გამოსწორების გეგმა.

 

საკითხების ჩამონათვალი

კურსის განმავლობაში განიხილება:
 • - მომსახურების თვითშეფასება
 • - ეფექტური მომსახურების 5 განზომილება
 • - ეფექტური თანამშრომლის 7 მახასიათებელი
 • - მომსახურების 11 ეტაპი
 • - სატეფელონო მომსახურება
 • - ფრაზები, რომელიც უნდა გამოვიყენოთ მომხმარებელთან საუბრისას
 • - პირისპირ და სატელეფონო მომსახურების გაუმჯობესება
 • - თავდაჯერებულობა და მოლოდინის გადაჭარბება
 • - სტრატეგია AIDA - პოზიტიური ფრაზები
 • - კლიენტის წინააღმდეგობის მართვა
 • - კლიენტის წინააღმდეგობა
 • - კლიენტებთან დამარწმუნებელი კომუნიკაცია
 • - თვითეფექტურობის განვითარება

ღირებულება

230 ლარი