პრეზენტაციის მომზადება და წარდგენა

ხანგრძლივობა: 16 საათი
საკონტაქტო პირი: თამარ ბერიანიძე
ტელ: (995 32) 226 10 26 (1131)
მობ: 599 08 20 40
t.berianidze@mof.ge


ტრენინგის შედეგად, შეძლებთ სწორად დაგეგმოთ, მოამზადოთ და ჩაატაროთ ნებისმიერი სახის პრეზენტაცია. მკაფიოდ ჩამოაყალიბოთ მიზანი და აუდიტორიის ანალიზის საფუძველზე განსაზღვროთ თქვენთვის სასურველი შედეგი. ასევე, შეისწავლით ტექნიკას თუ როგორ მართოთ სამიზნე აუდიტორიისა და თქვენი საკუთარი ემოციები.

საკითხების ჩამონათვალი

კურსის განმავლობაში განიხილება:
  • წარმატებული პრეზენტაციის კრიტერიუმები
  • დაგეგმვა და მომზადება
  • პრეზენტაციის სტრუქტურა
  • არგუმენტირებული მსჯელობა
  • აუდიტორიის დარწმუნებისა და მოტივირების ტექნიკა
  • პრეზენტაციის სტილი და ენა
  • ვიზუალური და ტექნიკური საშუალებების გამოყენება
  • ​პრაქტიკული სამუშაო (ინდ. პრეზენტაციების მომზადება და განხილვა)

ღირებულება

290 ლარი