ტრენერთა ტრენინგი კემბრიჯის მეთოდოლოგიაზე დაყრდნობით

ხანგრძლივობა:  24  საათი
საკონტაქტო პირი: თამარ ბერიანიძე
ტელ: (995 32) 226 10 26 (1131)
მობ: 599 08 20 40
t.berianidze@mof.ge 
 


კურსის დასრულებისას ხდება როგორც, ტრენერის, ასევე ტრენინგისა და
სატრენინგო გარემოს ანონიმური შეფასება მსმენელების მიერ.

მიზანი

ტრენინგის მიზანია, მსმენელებს განუვითარდეთ  საჭირო და მნიშვნელოვანი უნარები, რომელიც აუცილებელია ტრენინგის ეფექტურად და წარმატებით განსახორციელებისათვის. ტრენინგი განკუთვნილია დარგის იმ ექპერტებისთვის, ვისაც სურს დაეუფლოს თავისი ცოდნის და გამოცდილების გაზიარების თანამედროვე და ეფექტურ მეთოდებს.
 

 

საკითხების ჩამონათვალი

 • სწავლა/სწავლების თეორია
 • სამი ოქროს წესი
 • ტრენინგის დაგეგმვა,  და დიზაინი
 • ტრენინგის ჩატარების ფორმულა
 • ტრენინგის მსვლელობა
 • ტრენინგი, როგორც ინტერაქცია
 • დისკუსია
 • ჯიგსო
 • მართული აღმოჩენა
 • პრეზენტაციის ტექნიკები
 • დიქტოგლოსი
 • ტრენინგის შეფასება

ღირებულება

440 ლარი