ვებგვერდი განახლების პროცესშია

ტრეინინგი-“მაკროეკონომიკური მოდელირებისა და საბიუჯეტო ოფისის როლი საპარლამენტო პროცესებში"


 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია