ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის სტრუქტურა და ფუნქციების აღწერა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
აკადემიის სტრუტურა, ფუნქცია და სტრუქტურული ქვედანაყოფების ფუნქციები 28.10.2016
2014 წელი, აკადემიის სტრუტურა, ფუნქცია და სტრუქტურული ქვედანაყოფების ფუნქციები 30.4.2014
აკადემიის ფუნქციების აღწერა 31.12.2013
სტრუქტურული ერთეულების ფუნქციების აღწერა 31.12.2013
სტრუქტურა 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია