ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ საქართველოს პრეზიდენტისა და პარლამენტისათვის წარდგენილი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 49-ე მუხლით გათვალისიწნებული ყოველწლიური ანგარიში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ყოველწლიური ანგარიში - 2017 წელი 7.2.2018
ყოველწლიური ანგარიში - 2016 წელი 20.2.2017
ყოველწლიური ანგარიში - 2015 წელი 24.3.2016
2014 წლის ანგარიში 17.3.2015
ყოველწლიური ანგარიში 6.1.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია