ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციების ჩამონათვალი, კონკურსის შედეგები, კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი და პროცედურა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
კონკურსიის შედეგები, გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები 28.10.2016
კონკურსიის შედეგები 4.3.2015
გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები 31.1.2015
კონკურსიის შედეგები 17.7.2014
კონკურსიის შედეგები 1.7.2014
გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები 26.6.2014
კონკურსიის შედეგები 26.6.2014
გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები 4.6.2014
კონკურსიის შედეგები, გამოცხადებული ვაკანტური პოზიციები 2.6.2014
კონკურსის შედეგების გასაჩივრების წესი 28.3.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია