ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ნორმატიული აქტები, რომლებიც განსაზღვრავს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში კონკურსის ჩატარების წესებს

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
კონკურის ჩატარების წესი (განახლებული) 17.3.2015
კონკურის ჩატარების წესი (მოქმედი) 28.3.2014
კონკურსის წესი 6.1.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია