ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიაში დასაქმებულ პირთა ოდენობა კატეგორიების მითითებით, აგრეთვე გენდერულ ჭრილში

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2018 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2 კვარტალი 31.7.2018
2018 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 1 კვარტალი 30.4.2018
2017 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 4 კვარტალი 7.2.2018
2017 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2 კვარტალი 31.7.2017
2017 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 1 კვარტალი 26.4.2017
2016 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 4 კვარტალი 20.2.2017
2016 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2 კვარტალი 28.7.2016
2016 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 1 კვარტალი 28.4.2016
2015 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 4 კვარტალი 29.1.2016
2015 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2 კვარტალი 27.7.2015
2015 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 1 კვარტალი 30.4.2015
2014 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 4 კვარტალი 27.1.2015
2014 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 3 კვარტალი 31.10.2014
2014 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 2 კვარტალი 1.7.2014
2014 წელი, დასაქმებულ პირთა ოდენობა გენდერულ ჭრილში 30.4.2014
დასაქმებულ პირთა ოდენობა 6.1.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია