ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

სახელმწიფო შესყიდვების წლიური გეგმა

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 31.7.2018
2018 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 30.4.2018
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 7.2.2018
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 31.7.2017
2017 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 28.4.2017
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 30.3.2017
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 28.7.2016
2016 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 28.4.2016
2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 29.1.2016
2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 27.7.2015
2015 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 30.4.2015
2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 4 კვარტალი 31.1.2015
2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 3 კვარტალი 31.10.2014
2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 2 კვარტალი 1.7.2014
2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმა 1 კვარტალი 28.4.2014
2013 წლის გრანტის გეგმა 2 კვ 20.2.2014
2013 წლის გრანტის გეგმა 1 კვ 20.2.2014
2013 წლის საკუთარი სახსრების გეგმა 4 კვ 20.2.2014
2013 წლის საკუთარი სახსრების გეგმა 3 კვ 20.2.2014
2013 წლის საკუთარი სახსრების გეგმა 2 კვ 20.2.2014
2013 წლის საკუთარი სახსრების გეგმა 1 კვ 20.2.2014
წლიური გეგმა 4 კვ 15.2.2014
წლიური გეგმა 3 კვ 31.12.2013
წლიური გეგმა 2 კვ 31.12.2013
წლიური გეგმა 1 კვ 31.12.2013
წლიური გეგმა 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია