ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის მიერ სახელმწიფო შეს­ყი­დვების წლიური გეგმის ფარგლებში განხორციე­ლე­ბული სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ინფორმაცია მიმწოდებლის, შესყიდვის ობიექტის, შესყიდვის საშუ­ალების, ხელშეკრულების ღირებულებისა და გადარი­ც­ხული თანხების მითითებით

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2018 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 31.7.2018
2018 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 30.4.2018
2017 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 7.2.2018
2017 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 31.7.2017
2017 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 28.4.2017
2016 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 30.3.2017
2016 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 28.7.2016
2016 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 28.4.2016
2015 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 29.1.2016
2015 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 27.7.2015
2015 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 30.4.2015
2014 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 4 კვარტალი 31.1.2015
2014 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 3 კვარტალი 31.10.2014
2014 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 2 კვარტალი 16.7.2014
2014 წელი, ინფორმაცია განხორციელებული შესყიდვების შესახებ 1 კვარტალი 28.4.2014
2013 წლის 4 კვ საკუთარი სახსრების ფარგლებში 20.2.2014
2013 წლის 3 კვ საკუთარი სახსრების ფარგლებში 20.2.2014
2013 წლის 2 კვ საკუთარი სახსრების ფარგლებში 20.2.2014
2013 წლის 1 კვ საკუთარი სახსრების ფარგლებში 20.2.2014
2013 წლის გრანტის ფარგლებში 2 კვ 20.2.2014
2013 წლის გრანტის ფარგლებში 1 კვ 20.2.2014
4 კვარტალი 17.2.2014
3 კვარტალი 31.12.2013
2 კვარტალი 31.12.2013
1 კვარტალი 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია