ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების გასხვისებისა და სარგებლობაში გადაცემის შესახებ

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2018 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 31.7.2018
2018 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 30.4.2018
2017 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 9.2.2018
2017 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 31.7.2017
2017 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 28.4.2017
2016 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 20.2.2017
2016 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 28.7.2016
2016 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 27.4.2016
2015 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 29.1.2016
2015 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 27.7.2015
2015 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 30.4.2015
2014 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 4 კვარტალი 31.1.2015
2014 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 3 კვარტალი 31.10.2014
2014 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 2 კვარტალი 1.7.2014
2014 წელი, ინფორმაცია სარგებლობაში გადაცემული ქონების შესახებ 1 კვარტალი 28.4.2014
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 4 კვ 31.12.2013
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 3 კვ 31.12.2013
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 2 კვ 31.12.2013
ინფორმაცია სახელმწიფო ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია