ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2018 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 2 კვარტალი 31.7.2018
2018 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 1 კვარტალი 30.4.2018
2017 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 4 კვარტალი 7.2.2018
2017 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 2 კვარტალი 31.7.2017
2017 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 1 კვარტალი 28.4.2017
2016 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 4 კვარტალი 20.2.2017
2016 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 2 კვარტალი 28.7.2016
2016 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 1 კვარტალი 28.4.2016
2015 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 4 კვარტალი 29.1.2016
2015 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 2 კვარტალი 27.7.2015
2015 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 1 კვარტალი 30.4.2015
2014 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი 31.1.2015
2014 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი 31.10.2014
2014 წელი, რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯი, 1 კვარტალი 28.4.2014
ინფორმაცია რეკლამის განთავსებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია