ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ფინანსთა სამინისტროს აკადემიის საქმიანობის მარეგულირებელი სამართლებრივი აქტები

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2015 წელი, შინაგანაწესი 29.7.2015
2015 წელი, აკადემიის დებულება ბოლო ცვლილების გათვალისწინებით 29.7.2015
აკადემიის დებულება (ბოლო ცვლილების გათვალისწინებით) 27.1.2015
2014 წელი, აკადემიის დებულება (ცვლილების გათვალისწინებით) 31.10.2014
2014 წელი, აკადემიის დებულება (ბოლო ცვლილების გათვალისწინებით) 30.4.2014
აკადემიის შიანაგანაწესი 2013 წლის 30 დეკემბერს #142 ბრძანებით დამტკიცებული 31.12.2013
აკადემიის შიანაგანაწესი 2011 წლის 3 მაისს #16 ბრძანებით დამტკიცებული 31.12.2013
პრეზიდენტის ბრძანებულება აკადემიის შექმნის შესახებ 31.12.2013
აკადემიის დებულება 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია