ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია (ნა­ზა­რ­დი ჯამით)

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2018 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2 კვარტალი 31.7.2018
2018 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 1 კვარტალი 30.4.2018
2017 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 4 კვარტალი 7.2.2018
2017 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 3 კვარტალი 30.10.2017
2017 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2 კვარტალი 31.7.2017
2017 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 1 კვარტალი 26.4.2017
2016 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 4 კვარტალი 20.2.2017
2016 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 3 კვარტალი 28.10.2016
2016 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2 კვარტალი 28.7.2016
2016 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 1 კვარტალი 27.4.2016
2015 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 4 კვარტალი 29.1.2016
2015 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 3 კვარტალი 30.10.2015
2015 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2 კვარტალი 27.7.2015
2015 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 1 კვარტალი 30.4.2015
2014 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 4 კვარტალი 31.1.2015
2014 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 3 კვარტალი 31.10.2014
2014 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 2 კვარტალი 16.7.2014
2014 წელი, ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ინფორმაცია, 1 კვარტალი 28.4.2014
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 17.2.2014
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 31.12.2013
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 31.12.2013
ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში 31.12.2013

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია