ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

სსიპ - ფინანსთა სამინიტროს აკადემიის ბალანსზე რიცხული ავ­ტოსატრანსპორტო საშუალებების ჩამონათვალი მო­დე­ლის მითითებით

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2017 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 9.2.2018
2016 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 20.2.2017
2015 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 24.3.2016
2014 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 17.3.2015
2013 წლის მდგომარეობით ავტოსატრანსპორტო საშულებების ჩამონათვალი 25.3.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია