ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ინფორმაცია საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯის შესახებ ჯამურად

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
ინფორმაცია 2017 წლის განმავლობაში საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 9.2.2018
ინფორმაცია 2016 წლის განმავლობაში საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 20.2.2017
ინფორმაცია 2015 წლის განმავლობაში საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 24.3.2016
ინფორმაცია 2014 წლის განმავლობაში საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 17.3.2015
ინფორმაცია 2013 წლის განმავლობაში საწვავის მოხმარებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ 28.3.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია