ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსა­ხურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2017 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 9.2.2018
2016 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 20.2.2017
2015 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 24.3.2016
2014 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 17.3.2015
ტექმომსახურების ხარჯი 25.3.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია