ვებგვერდი განახლების პროცესშია

საჯარო ინფორმაციის გვერდი

ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ტექნიკურ მომსა­ხურებაზე გაწეული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია ჯამურად

ფაილის დასახელება განთავსების თარიღი ფაილის ბმული
2016 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 20.2.2017
2015 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 24.3.2016
2014 წლის ტექმომსახურების ხარჯი 17.3.2015
ტექმომსახურების ხარჯი 25.3.2014

 
 
© 2011 სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია